สาระน่ารู้..........
light up living for...  
35
ปี
2
เดือน
21
วัน
7
ชั่วโมง
4
นาที
41
วินาที