สาระน่ารู้..........
light up living for...  
35
ปี
1
เดือน
24
วัน
57
ชั่วโมง
45
นาที
4
วินาที