สาระน่ารู้..........
light up living for...  
36
ปี
2
เดือน
20
วัน
54
ชั่วโมง
1
นาที
56
วินาที