สาระน่ารู้..........
light up living for...  
35
ปี
10
เดือน
22
วัน
7
ชั่วโมง
40
นาที
8
วินาที