สาระน่ารู้..........
light up living for...  
36
ปี
2
เดือน
20
วัน
53
ชั่วโมง
53
นาที
59
วินาที